Prosklené konstrukce

Prosklené konstrukce

Projekce

Projektujeme prosklené konstrukce na míru, provádíme statické výpočty skloviny a navrhujeme dimenze lepených strukturálních spojů. Vždy začínáme papírem a tužkou. Jakmile známe optimální řešení, vykreslujeme a modelujeme jej v prostředí AutoCAD Architecture 2016 a v nástavbě určené pro návrh prosklených fasád ATHENA. Díky detailnímu zpracování a 3D modelaci předcházíme možným kolizím ještě ve fázi projekce. Statický návrh složení skel provádíme na základě výpočtů z programu určeného pro návrh strukturálních skel MEPLA.

Tepelně technické vlastnosti navržených konstrukcí kontrolujeme za pomoci výpočtů ve zkušebně otvorových výplní CSI ve Zlíně.

Prosklené konstrukce

Realizace

Na základě námi zpracované dokumentace vyrábíme speciální izolační zasklení a zajišťujeme výrobu všech dalších konstrukčních prvků. To vše s ohledem na maximální čistotu a kvalitu výsledného řešení. Pracujeme nejenom se dřevem, ale i s hliníkem a ocelí, protože každý z těchto materiálů má své zcela specifické vlastnosti.

Dřevo využíváme zejména pro všechny typy otvíravých prvků, větrací otvírky a posuvné systémy. Výhodou dřeva je vedle dobrých tepelně technických parametrů také jeho jednoduchá opracovatelnost. To nám umožňuje upravovat dřevěné konstrukce přesně podle konkrétního zadání. Největší předností hliníku je jeho vysoká odolnost proti působení všech vnějších vlivů a také nízká hmotnost takových konstrukcí. Pro hliníkové konstrukce se používají předem vytvořené systémové profilové řady, které ovšem nelze upravovat na míru. My nabízíme hliníkové profily renomovaných výrobců Schueco a Aluprof.

Ocelové konstrukce využíváme především jako nosné konstrukce všude tam, kde nemůže být jako nosný prvek využito sklo. Výhodou ocelových konstrukcí je, díky vysoké mezní pevnosti oceli, jejich subtilnost (v porovnání např. s hliníkovými profily). Výhodou oceli je také její snadná opracovatelnost. Problematické mohou být jen tepelně technické vlastnosti oceli; je třeba mít na zřeteli její tepelnou roztažnost.

Prosklené konstrukce

Montáž

Součástí naší dodávky je i montáž všech navržených prvků. Osazení prosklených konstrukcí realizujeme výhradně vlastními zaměstnanci, kteří dokážou se skleněnými tabulemi pracovat s milimetrovou přesností. Při montáži využíváme všechnu dostupnou mechanizaci pro eliminaci ruční manipulace s břemeny, a to z důvodu bezpečnosti práce i zachování kvality výsledného díla. Vzhledem k našemu zaměření na nadrozměrná a jinak speciální skla využíváme při zasklívání i minijeřáby a dvoutunovou vakuovou přísavku, kterou zavěšujeme na různé typy autojeřábů. Velmi neradi říkáme, že něco nelze – proto jsme se při komplikovaných zakázkách nebáli využít ani vrtulníku či provádět zasklívání z pontonu.