Bezrámové zasklení noframe4

Bezrámové zasklení noframe4

Parametry

Sklo umí mnohem více než jen být okenní výplní. Parametry skla ani rámových konstrukcí nemusejí být omezeny; se sklem je možné pracovat jinak a plně využít jeho potenciál a potenciál současného technického poznání. To si dává za cíl koncept NOframe4.

Díky speciální skladbě a celkové tloušťce zasklení cca. 96 mm dosahují skla NOframe4 unikátního tepelného prostupu Ug = 0,3 W/m2K. Tato hodnota je zcela srovnatelná s moderními zděnými konstrukcemi!

Bezrámové zasklení noframe4

Bezrámovost

NOframe4 je izolační čtyřsklo kotvené k nosné konstrukci bezrámovým způsobem. Z konstrukčního hlediska se jedná o tzv. předsazenou montáž, kdy jsou skla NOframe4 kotvena na vnější líc nosné konstrukce domu a k nim je dotažena tepelná izolace fasády objektu. Otvorové výplně osazené tímto způsobem eliminují problematiku "studených" špalet u klasického osazení. Z interiérové strany objektu pak dobíhá podlaha, ostění i podhled k distančním rámečkům skel NOframe4. Absence rámu pak podtrhuje absolutní vizuální čistotu.

Bezrámové zasklení noframe4

Tepelná bilance

Oproti zděným konstrukcím se zateplením má systém NOframe4 jednu podstatnou výhodu – skrze skleněné stěny NOframe4 je možné realizovat pasivní solární zisky. I ta nejlepší obvodová konstrukce má kvůli absenci solárních zisků celkovou tepelnou bilanci vždy zápornou limitně se blížící nule. Skleněné stěny NOframe4 mají oproti tomu kladnou energetickou bilanci ve výši až 120 kW/m2/rok. Díky tomuto parametru je možné skrze zasklení NOframe4 realizovat dostatek tepelných zisků pro pokrytí velké části výdajů na vytápění.

Bezrámové zasklení noframe4

Otvíravé prvky

V rámci systému NOframe4 se nezamýšlíme pouze nad izolací a tepelnou bilancí našeho zasklení. Prioritou je pro nás také optimální vnitřní prostředí, a to si nedokážeme představit bez přívodu čerstvého vzduchu a rozmanité zvukové kulisy, kterou nám příroda denně poskytuje. Z těchto důvodů jsou součástí systému NOframe4 vždy otvírací prvky, a to ideálně od podlahy až ke stropu pro kvalitní větrání. Stačí úzké, říkáme jim "žiletky". A materiál? Preferujeme dřevo a umíme nabídnout i vysoce luxusní variantu, kdy zevnitř jsou rámy a křídla jen přetřeny lazurou pro zachování přirozenosti dřeva, a z exteriérové strany jsou schovány pod černé sklo. Pro toto řešení používáme výraz dřevosklo. Vše dáme do jedné roviny ze sklem – zvenku tím vznikne jedna kompaktní luxusní skleněná stěna.

Bezrámové zasklení noframe4

Pro všechny případy, kde "žiletka" nestačí, nabízíme u systému NOframe4 i zdvižně posuvná okna – tzv. portály. Ty umožňují nadstandardní propojení interiéru s exteriérem. Portál pro systém NOframe4 nabízíme stejně jako běžné otvíravé prvky i v dřevoskle. Z exteriérové strany neuvidíte nic než sklo, a ze strany interiéru přiznáváme pouze posuvné křídlo. Přinášíme tak maximální čistotu řešení do zdvižněposuvných oken.