Historické objekty

V současnosti dokončujeme dodávku oken a zasklení tereziánské kontribuční sýpky ve Velkých Pavlovicích.

Jedná se o barokní stavbu z let 1770 – 1780.

www.velke-pavlovice.cz/kontribucni-sypka-5857